Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Powered by Google Translate

Näringslivsförtur

För att stimulera tillväxten och att företag inom Eskilstuna kommun ska kunna anställa den kompetens som inte finns i Eskilstuna, kan vi på Kfast erbjuda jobb- och näringslivsförtur. Vi vill skapa förutsättningar för Eskilstunas fortsatta utveckling.

Från och med 1 januari 2020 kan du som flyttar till Eskilstuna på grund av ett nytt arbete ansöka om förtur till bostad, så kallad jobb- och näringslivsförtur. Ansökan kan endast beviljas om det avser en tjänst hos en arbetsgivare i Eskilstuna kommun. Du ska bo utanför pendlingsavstånd (i dagsläget), minst 10 mil eller 60 minuters, enkel resa. Du har fått en 100% ny tillsvidareanställning hos en arbetsgivare i Eskilstuna kommun.

För mer information om hur du ansöker om näringslivsförtur, kontakta vårt Kundcenter på kundcenter@kfast.se