16 februari 2023

27 renoverade idrottsanläggningar

Fler än 70 renoverade omklädningsrum, 950 löpmeter nymålad fasad och 85 nya duschbås – det är exempel på resultatet av projektet Anläggningslyftet som Kfast och Eskilstuna kommun har drivit under tre år.

Syftet med Anläggningslyftet har varit att skapa en god idrottsmiljö för barn och ungdomar. Genom att höja standarden på kommunens idrottsanläggningar är förhoppningen att ännu fler ska vilja använda anläggningarna och platserna. Totalt har närmare 50 miljoner kronor investerats, varav Kfast har bidragit med 19,5 miljoner fördelat under åren 2020 till 2022. Arbetet har utförts i dialog med föreningslivet och enligt en politiskt beslutad prioriteringsordning. Akuta åtgärder på samtliga anläggningar samt anläggningar för breddidrott för flickor och pojkar har varit särskilt prioriterade.

– Jag är väldigt stolt över att Kfast tillsammans med kommunen har bidragit till att skapa trygga och fräscha idrottsanläggningar i Eskilstuna kommun. Under projekttiden har vi strävat efter att höja standarden på alla anläggningar till samma nivå. Vi har sett över både inomhus- och utomhusmiljöer och bland annat installerat ny belysning och renoverat ytskikt. Jag vill tacka alla berörda föreningar och kommunen för ett gott samarbete – vi utvecklar Eskilstuna tillsammans, säger Armina Begovic, projektledare på Kfast.

Armina Begovic i bygghjälm

Anläggningar som har renoverats i anläggningslyftet

Dessutom har motionsspår och badplatser rustats upp.

För mer information om anläggningslyftet, se eskilstuna.se/anlaggningslyft.

Karta som visar var anläggningslyftet har genomförts, b.la. i Torshälla, Skogstorp och centrala Eskilstuna
Kartbild som visar spridningen av anläggningarna som har renoverats i Anläggningslyftet.