Ett Kfast K på en fastighet.

12 oktober 2022

Årlig förhandling om hyror är ännu ej påbörjad

Varje år förhandlas hyrorna med hyresgästföreningen. Hyreshöjningen ska täcka ökade kostnader för bland annat reparationer, el, vatten, fjärrvärme och avfallshantering.

Inför årets förhandlingar har Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen enats om vilka faktorer förhandlingarna ska baseras på.

Modellen ger en tydlig inriktning för hur hyrorna behöver utvecklas under nästkommande år. Vi hoppas att vägledningen kommer underlätta förhandlingen framåt.

Kfast har omförhandlingsdatum 1 april 2023 och kommer att påkalla hyresförhandling med Hyresgästföreningen senast tre månader innan.

Förhandlingen pågår under januari och februari med ny hyra fr.o.m. 1 april 2023.

Håkan Larsson från Sveriges Allmännytta delar sin syn inför årets hyresförhandlingar, läs artikeln här.