K på vår fasad

15 december 2022

Årlig hyresförhandling

I december påkallar vi till hyresförhandling med Hyresgästföreningen.

Varje år förhandlas hyrorna med Hyresgästföreningen. Översyn av hyror är nödvändig för att möta kostnadsökningarna i samhället. Obalans i världsekonomin är en stor bidragande faktor.

De nya hyrorna kommer gälla från och med 1 april 2023.

När förhandlingarna är avslutade, 2023, kommer mer information om din nya hyra.