Vy över Munktellstaden med Eskilstunaån i förgrunden.

5 april 2022

Årsstämmor i kommunala bolag

Onsdagen den 27 april välkomnar vi till årsstämmor för de kommunala bolagen på ReTuna.

I enlighet med beslut i Eskilstuna Kommunfullmäktige inbjuds härmed allmänhet och massmedia till årsstämmor för kommunala bolag som ingår i Eskilstuna Kommunföretag AB – koncernen samt för övriga av kommunen helägda bolag.

Av praktiska skäl är det önskvärt att närvaro anmäls av den som önskar delta. Frågor riktade till bolagen ställs lämpligen skriftligen, i så god tid som möjligt, för att svar skall hinna beredas. Anmälan och frågor skickas till info@eakf.se alternativt meddelas per telefon Anders Andersson, 070-654 57 22 eller Anu Hellman, 076-607 89 85.

I och med att yttrande- och rösträtt vid årsstämman är förbehållen aktieägaren kommer årsstämmorna att föregås och följas av öppna frågestunder. Rätten att närvara vid årsstämmorna är dock fri.

Plats: Stora konferensrummet på ReTuna, Folkestaleden 7
Datum: Onsdagen den 27 april 2022
Tid: Klockan 09.00

Agenda

Årsstämma för;

Inbjudan finns i sin helhet i denna pdf som öppnas i ny flik.