Husmodul lyfts på plats med hjälp av en gigantisk lyftkran.

12 oktober 2022

Framtidens boende i Skogstorp tar form

I Skogstorp bygger Kfast, tillsammans med Lindbäcks AB, 86 nya hem helt i trä fördelade på tre hus. Det är Kfasts första flerbostadshus med både stomme och fasad i trä.

Husen får även solceller och bergvärme. Bostadsprojektet i Skogstorp kommer därför ner till en lägre klimatpåverkan i byggprocessen och en låg energianvändning för framtida drift.

Här förverkligar Kfast också ambitionerna med batterilagring. Batterilagringen gör att energi kan fördelas mellan husen och energitoppar minskas.

-Det här är verkligen framtidens boende, menar Robert Brånn, bygg- och fastighetsutvecklingschef på Kfast.

Nu monteras trähusmodulerna
Under oktober 2022 lyfts de färdigmonterade husmodulerna på plats, det är som ett gigantiskt legobygge där ett nytt bostadsområde tar form i snabb takt.

Alla moduler kommer färdigbyggda från fabrik med bjälklag, väggar, innertak, kök, badrum och fast inredning. Modulerna lyfts på plats med en stor kran. När modulerna är på plats lyfts sedan taken på.

Planerad inflyttning är hösten 2023.