Husfasader med Kfast-k

14 mars 2023

Hyresförhandling är klar för 2023

Vi har kommit överens med Hyresgästföreningen om en höjning med 4,45 % från och med den 1 april 2023. För en genomsnittslägenhet innebär det en höjning om cirka 300 kronor/månad. Hyresrätter med kallhyra får en höjning om 2,5 % och våra nyproducerade bostäder höjs med 0–4,45 %.

Årets förhandling har varit extra svår med tanke på de höga kostnadsökningar som nu råder i samhället och som drabbar både hyresgäster och fastighetsbolag. Nytt för i år är också en ny modell för att förhandla hyror. Fem parametrar ska beaktas i förhandlingen: taxor, kostnadsutveckling för förvaltning och underhåll, ränteutvecklingen, KPI och BNP utvecklingen. Överenskommelsen om nya modellen är beslutad på nationell nivå.

Utifrån dessa förutsättningar är vi nöjda att vi lyckats komma överens. Det visar på att båda parter tar förhandlingen på stort allvar och det leder till att våra hyresgäster inte kommer drabbas av hyreshöjningar retroaktivt, vilket har blivit fallet i många andra delar av Sverige”, säger

Fredrik Elf, VD på Kfast.

Kfast är samhällsbyggare och tar ett stort ansvar för Eskilstunas utveckling. Vi erbjuder olika boendeformer för alla faser i livet och vi arbetar med hållbarhet, trygghet, underhåll och utveckling. För att lyckas i vårt uppdrag har vi även en uppgift att ha en ekonomi i balans, precis som andra bolag.

Jag är nöjd över att Kfast och Hyresgästföreningen landat en överenskommelse där både hyresgäst och fastighetsägarperspektivet har vägts in”, säger

Mats Bengtsson, styrelseordförande på Kfast.

Vi är det samhällsbyggande fastighetsbolaget som utvecklar Eskilstuna så att livet får plats och platser får liv.

1 april 2023.

Grundregeln är att alla Kfasts bostäder omfattas av hyreshöjningen men med vissa undantag:

Bostäder som redan är i annan förhandling ingår inte i hyreshöjningen:

Lägenheter där bruksvärdering pågår i Vildsvinet 2 och 4, adress: Nygatan 19, Smedjegatan 18–20, Kriebsensgatan 15, Smedjegatan 14–16, Alva Myrdals gata 6–10, Nygatan 15–17.

Hyresförhandling pågår om hyra efter stamrenovering i Gökropet 4, 5, Karlsrogatan 8–12, Karlsrogatan 14, Saxen 31 Stenkvistavägen 21, Vasavägen 36, Nordstjärnan 9, Västra Storgatan 20, Gränsgatan 45 ingår inte i årets underlag.

Nyproducerade bostäder:

Nyproducerade bostäder i fastigheten Nåjden med presumtionshyror som är förhandlade i 2023 års nivå ingår ej. Adress Ida Adamssong 4/Norrgärdesg 16, Sågverksg 1, 3/John Engellaus g 2, 4.

Bostäder med presumtionshyror byggda utan statligt investeringsstöd höjs med 50 % av hyreshöjningen för varmhyra. Fastighet och adress:

  • Djursta, Djurstavägen 4–8, 12, 24 Utmarksvägen 2/Västerängsvägen 9
  • Tunafors: Eskilsgatan 75–83
  • Nithammaren 13, Västra Storgatan 13
  • Nordstjernan 13, Västra Storgatan 18
  • Näven 1, Verkstadsgatan 9
  • Nallen 1, Ester Kvarnströms gata 17/Årbylundsgatan 6


Stamrenoverade lägenheter:
Nyfors i fastigheten Filhuggaren 23, Östra Åsgatan 15 är förhandlade i 2023 års nivå och får ingen hyreshöjning.

Kallhyra: Lägenheter med kallhyra i Hållsta, Minkvägen 4–8, samt i Hällby på Albanovägen 5–7 höjs med 2,5 %.