14 mars 2024

Hyresförhandlingen är klar för 2024

Vi har kommit överens med Hyresgästföreningen om en höjning med ett snitt på 5,15 % från och med den 1 april 2024. För en genomsnittslägenhet innebär det en höjning om cirka 365 kronor/månad. Nyproducerade bostäder höjs med 0–5,3 %. 

Hyresjusteringen baseras på en sammanvägning av den allmänna kostnadsutvecklingen, de lokala förutsättningarna och våra hyresgästers förutsättningar. Vi har i förhandlingen tagit hänsyn till det tuffa ekonomiska läget, som många av våra hyresgäster känner av. Det har varit en utmaning och nu har vi landat i en överenskommelse med Hyresgästföreningen. För de allra flesta av våra bostäder innebär det en höjning med 5,3 % från och med 1 april 2024.

Precis som andra företag påverkas hyresvärdar också av kraftigt ökade kostnader. Alla typer av boendekostnader har ökat de senaste åren, hyresrätten är tyvärr inget undantag.

Hyreshöjningen ligger i linje med redan klara hyresförhandlingar i Sverige. Både hyresgäster och hyresvärdar är i ett ansträngt ekonomiskt läge, där höga kostnadsökningar starkt påverkar oss. Under dessa förutsättningar har Kfast och Hyresgästföreningen förhandlat och enats om en ny hyresnivå som båda parter accepterat,”

Fredrik Elf, VD på Kfast.

Kfast har lagt stor vikt på att hitta besparingar och effektiviseringar för att kunna fortsätta att underhålla fastigheterna och erbjuda våra kunder en bra service och kommer att fortsätta det arbetet.

Ny hyra gäller från och med 1 april 2024 och kommer vara synlig på hyresavin för april.

Kfast erbjuder olika boendeformer för alla faser i livet och vi arbetar med hållbarhet, trygghet, underhåll och utveckling. För att lyckas i vårt uppdrag har vi även en uppgift att ha en ekonomi i balans, precis som andra bolag.

Vi är det samhällsbyggande fastighetsbolaget som utvecklar Eskilstuna så att livet får plats och platser får

1 april 2024.

Grundregeln är att alla Kfasts bostäder omfattas av hyreshöjningen på 5,3 % även kommunens hyresgäster. Det finns vissa undantag:

  • Orrhultsvägen 6–12, Strimlusevägen 38–42, Guldbaggevägen 9 och 13, Klostergatan 6C samt Alfeltsgatan 10B och 10D, har redan en förhandlad hyra i 2024 års nivå och får 0 % höjning från och med 1 april 2024.
  • Ruths gränd 1–15, Djurstavägen 4–8, Utmarksvägen 2, Västerängsvägen 9, Eskilsgatan 75–81, Västra Storgatan 13, Ester kvarnströmsgatan 13–17, Årbylundsgatan 2–6, Sågverksgatan 1–3 samt John Engellaus gata 2–4. Detta är fastigheter med presumtionshyror utan investeringsstöd, vars hyra höjs med 3,23 %.

Detta är hyreshöjningarna för våra parkeringar:

  • Mopedgarage: 10 kronor/månad
  • Parkeringsplats utan motorvärmare: 30 kronor/månad
  • Carport och garage utan motorvärmare: 35 kronor/månad
  • Parkeringar, carport och garage med motorvärmare: 40 kronor/månad
  • Garageplatser utan el som kostar över 800 kronor/månad undantas i årets förhandling.

Kostnaderna för att förvalta, underhålla och utveckla bostäder och fastigheter ökar årligen och har de senaste åren ökat kraftigt. Alla boendetyper kostar mer idag än tidigare, hyresrätten är tyvärr inget undantag. 

Kfast, precis som alla andra hyresvärdar, finansierar vår verksamhet genom hyresintäkter. 

Ja, vi har utgått ifrån den både 2023 och 2024, men tyvärr har vi inte hittat ett bra arbetssätt med den på grund av att parterna tolkar den på olika sätt. Utifrån fem parametrar och den kostnadsutveckling som varit de senaste tre åren borde hyreshöjningen enligt hyresvärdarna vara ca 10-12 % för 2024. I modellen ska även hyresgästperspektivet vägas in. Modellen och vägledningen som har tagits fram av Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen på central nivå togs fram för att underlätta de årliga hyresförhandlingarna men tyvärr har det inte blivit så.