Skolgård med färgglad markbeläggning.

8 november 2023

Invigning av Skogsängsskolan

Den 7 november 2023 invigdes Skogsängsskolan och dess nya skolgård. Malin Nygren från Kfast har projektlett byggnationen på uppdrag av Eskilstuna kommun, med Byggpartner som entreprenör. Kfast kommer att förvalta skolan och utföra såväl lokalvård som fastighetsskötsel i den och på skolgården.

Skogsängen växer och har utvecklats med både fler förskoleplatser och fler skolplatser. Byggnationen av Skogsängsskolan påbörjades under höstterminen 2020 och har pågått i etapper. I Skogsängsskolan finns plats för 525 elever från årskurs F till 6 med tillhörande fritidslokaler och en ny skolgård.

Skolgård med färgglada gångstråk, lekredskap och scen.

– Utifrån synpunkter från eleverna har vi skapat en inspirerande skolgård med naturmaterial för kreativitet och rörelse. Själva byggnaderna är också inspirerad av den intilliggande naturen med mycket trä och ljusa, lugna färger för att skapa en rofylld studiemiljö. Jag är stolt över det vi nu lämnar över till barnen och personalen och hoppas de ska trivas i sin nya skola, säger Malin Nygren projektledare på Kfast.

Person framför Skogsängsskolan.

Magi och musik

Invigningen av Skogsängskolan inleddes med skolans egen trivseldans följt av musikunderhållning, magi och tal. Skolans nya konstverk, ”My Circus” av Lena Ignestam och Carina Zunino, invigdes samtidigt. Därefter bjöds det in till öppet hus i lokalerna.

Korridor med bröstpanel av björk och färgglada teckningar på väggen.

Fastighetsskötare och lokalvårdare från Kfast

Christina Lydefalk, George Morad, Linda Björnberg och Jesper Cedergren från Kfast jobbar i som lokalvårdare respektive fastighetsskötare på Skogsängsskolan.
– De nya lokalerna är ljusa, fina och mycket mer lättstädade, det har verkligen blivit ett lyft, säger Linda Björnberg, lokalvårdare.

Skogsängsskolan i siffror

Skogsängsskolan med ballonger utanför entrédörr.