Rött och grönt trähus i tre våningar.

29 maj 2024

Kfast får hedersomnämnande från Sveriges Allmännytta

Arbetet på Kfast uppmärksammas ännu en gång nationellt. Denna gång har vi tilldelats ett hedersomnämnande från Sveriges Allmännytta, en bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag.

Under Sveriges Allmännyttas Fastighetsdagar i Luleå 28 maj tilldelades Kfast ett hedersomnämnande för byggnationen av bostäder på Orrhultsvägen i Skogstorp. Projektet beskrivs bland annat som ”en spjutspets inom energi- och klimatområdet som bryter mark för att driva utvecklingen mot mer hållbara boenden över hela landet.”

– Jag är mer än stolt och vet att vårt arbete inom delning av energi sticker ut och bryter ny mark. Vi har kommit långt med arbetet inom energi och klimat och fortsätter att utveckla det, bland annat tillsammans med en energidoktorand från Mälardalens universitet, säger Robert Brånn, bygg- och fastighetsutvecklingschef.

– Jag ser detta utnämnande som ett fint bevis på att vår kompetens, mod och engagemang leder oss och våra fastigheter åt rätt håll på ett hållbart sätt. Tillsammans fortsätter vi utveckla för Eskilstuna, säger Fredrik Elf, vd.

Motivering till hedersomnämnandet

För ett projekt som visar på spjutspets inom energi- och klimatområdet. Genom innovativa energilösningar med batterilagring och delning av energi mellan husen tillsammans med installation av bergvärme, solceller samt en industriell tillverkning av husets byggsystem skapas ett hållbart projekt med låg klimatpåverkan. Den stora möjligheten att upprepa dessa framgångar i nya projekt gör att Eskilstuna Kommunfastigheter kan spela en nyckelroll i att driva utvecklingen mot mer hållbara boenden över hela landet.

Läs mer om byggnationen i Skogstorp.