Fem personer i ett nyrenoverat storkök med rostfria köksmaskiner.

2 februari 2023

Kfast renoverar storkök

Många av de kommunala verksamhetslokaler som Kfast förvaltar rymmer storkök – kök för tillagning av mat i exempelvis skolor och förskolor. Samtidigt som vi på Kfast renoverar köken förbättrar vi arbetsmiljön i dem genom att bland annat låta medarbetarna testa ny utrustning.

– Det är jätteviktigt att vi är med och utvecklar storköken, vi måste ligga i framkant för att skapa så god arbetsmiljö som möjligt, samtidigt som vi värnar om miljön, säger Marie Carlsson, förvaltarassistent inom affärsområde lokaler.

Köket på Årbygatans förskola snart klart

Just nu slutförs renoveringen av storköket på Årbygatans förskola. Köket har bland annat fått ett nytt frysrum, höj- och sänkbar arbetsbänk, nya avloppsstammar samt nytt slitstarkt golv och helkaklade väggar. Dessutom har köket utrustats med närvarostyrd, infälld ledpanelbelysning och en kombinerad grov- och findiskmaskin som förhoppningsvis gör att medarbetarna slipper skrubba bleck/formar och kantiner för hand.

– Jag började nästan gråta när jag såg det nya köket för första gången, det är så stor skillnad mot hur det såg ut innan. Jag är kock i botten och när jag såg det här tänkte jag att här vill jag stå och laga mat! Arbetsmiljön har blivit mycket bättre för min personal och köket ger kockarna mycket bättre möjligheter att kunna laga mat från grunden. Jag är jättenöjd, säger Sara Svensson, enhetschef måltidsservice, serviceförvaltningen Eskilstuna kommun.

Värme och utrustning återanvänds

Årbygatans förskola är ett av Kfasts och Eskilstunas kommuns upprustningsprojekt med energifokus, vilket betyder att flera energibesparande åtgärder har genomförts i förskolan. Bland annat återvinns värmen från exempelvis köket i andra delar av fastigheten. Även utrustning i form av kåpor från det tidigare köket har renoverats och återanvänts, både för att hålla nere kostnaderna och värna om miljön.

– Jag har ett lager med storköksutrustning som jag tagit tillvara från olika renoveringar, det känns bra att kunna återanvända, säger Marie.

Vid renoveringen av storköken bidrar Kfast med underhållspengar och Eskilstuna kommun med investeringspengar. Eftersom många av de storkök Kfast förvaltar är byggda på sjuttiotalet ska många av dem renoveras och/eller göras om i närtid.

Samarbete mellan flera olika kompetenser

Till de större projekten räknas exempelvis köken på Gökstensskolan och Rekarnegymnasiet. Köket på Rekarnegymnasiet ska göras om helt för att bland annat kunna tillreda hemtjänstens matlådor.

– Jag brinner verkligen för att få vara med och bidra till att utveckla kommunens kök på bästa sätt. Köken vi renoverar ska hålla i minst 25 år, men mycket kommer säkert att leva mycket längre än så. Vi utvecklar Eskilstuna – tillsammans, säger Marie.