27 oktober 2021

Kvarteret Verktyget – där historien möter framtiden

I hörnet mellan Västermarksgatan, Gamla Tullgatan, Smedjegatan och Bruksgatan ligger fastigheten Verktyget.

Verktyget är en robust industribyggnad från 1800-talet som byggdes under Eskilstunas industriella tid under 1800-talet. Under den här tiden var Eskilstuna en av Sveriges viktigaste industristäder och industrierna blomstrade i vår stad. Ett av de många industriföretag som tog fart under den här perioden var filföretaget C O Öberg & Co, som grundades 1848. Det var C O Öberg & Co som byggde den robusta industribyggnaden Verktyget, för att kunna husera sin växande filproduktion. Sedan C O Öberg & Co flyttade från Verktyget har ett flertal olika verksamheter huserat i byggnaden, bland annat Mälardalens Högskola.  

Nya hyresgäster

När det stod klart att högskolan skulle flytta från Verktyget ner till sina nya lokaler i gamla badhuset, fick Eskilstuna kommun upp ögonen för vilka möjligheter det fanns i Verktyget. För två år sedan fick Verktyget sin nya fastighetsägare Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och sedan ett år tillbaka har fastigheten genomgått en totalrenovering. Under sommaren 2021 har Kfast hjälpt de två nya hyresgästerna; Zetterbergsgymnasiet och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen att flytta in i sina nya lokaler.

Just nu är vi slutfasen av renoveringarna och som en sista del i det arbetar Kfast med att te x bevaka att alla krav som ställts från hyresgästen till fastighetsägaren är uppfyllda. Kfast är helhetsleverantör i Verktyget. Det innebär att våra lokalvårdare och vaktmästare arbetar här dagligen, berättar Magnus Domberg, lokalstrateg hos Kfast.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen flyttar in

När man planerade Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen lokaler la man mycket vikt vid arbetsmiljön, tillgängligheten och säkerheten i lokalerna. När du kliver in i lokalerna möts du idag av olika tillgänglighetsanpassningar i t.ex. entré, samtalsrum och receptionsdisk.

För att skapa en lugn och trygg miljö i de nya lokalerna har man tagit med skogens lugna och sköna färger av grönt och blått genom hela förvaltningen. Naturen känns närvarande med både skogsmålningar på väggarna och med skogsinspirerade insynsskydd och med sköna färger på både väggar och stolsdynor. Skogens träd har fått flytta in i lokalerna i form av en mäktig sittmöbel i trä som du möts av i receptionen, men också genom trätrappan som leder upp till medarbetarnas arbetsrum. I receptionen ramas lokalen in av den vackert tillgänglighetsanpassade receptionsdisken i mörkt trä, skapade av kommunens egna AMA.

I Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen lokaler möts du inte bara av naturen. Här har man även valt att behålla en del byggnadens historia. I ljusgårdarna inuti byggnaderna hålls glastaket upp av robusta stålbjälkar, och i medarbetarnas fikarum finns det en rundad vägg som gömmer en av de gamla skorstenarna som vittnar om Verktygets långa industrihistoria.   

Framtiden börjar på Zetterbergsgymnasiet

Bredvid förvaltningen ligger Zetterbergsgymnasiet som är Eskilstunas nyaste gymnasieskola och som till höstens terminsstart välkommande 341 elever! Även i Zetterbergsgymnasiet hittar du spår av historiens vingslag med de rejäla stålbalkarna som idag används som sittplatser och vi går på samma betonggolv som truckarna en gång i tiden rullade på. De rödorangea gamla tegelbyggnaderna runt om skolan har inspirerat skolans egen orangea profilfärg. Den orangea färgen är ett återkommande inslag i både inredning och väggar. I skolans egen butik kan du också hitta orangea profilkläder.  

Skolan kan ses som en manifestation för hela Eskilstunas stadsutveckling, från att ha varit en arbets- och industristad till att idag vara en tjänste- och utbildningsstad, säger Rektor Marie Mulvad Fransson hos Zetterbergsgymnasiet.

Återbruk – en självklar del av inredningen

I projektet för Zetterbergsgymnasiet och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen fanns det en önskan om att använda återbruk i inredningen. För att hjälpa till med återbruksinredning tog projektet in inredningsarkitekter och idag är i princip alla möbler återanvända och återbruket har blivit en självklar del av lokalerna.

Tillsammans är vi på Kfast en del av att skapa en plats för framtiden, där livet får plats och platser får liv.