Projektledare Sofie i hjälm och varseljacka.

21 november 2022

Möt Sofie, byggprojektledare på Kfast

Sofie har arbetat på Kfast sedan 2015 och tycker att hon har världens bästa jobb. Läs mer om hur hennes arbetsvardag ser ut och vad det innebär att arbeta som projektledare hos Kfast.

Hej Sofie, vad gör en byggprojektledare?
Mitt jobb är att driva fram byggnationer och se till att vi håller tidplaner. Det är ett väldigt varierande jobb. Det kan handla om allt ifrån att hålla en presentation för kommunen till att prata städfrågor med fastighetsskötarna. Det är många möten och många olika kontakter, till exempel med entrepernörer, beställare, hyresgäster, förvaltare med flera. Jag har världens bästa jobb!

Vad är roligast med ditt jobb?
Det roligaste är att träffa alla olika människor. Och så är det roligt att vara med att bygga, att få göra en samhällsinsats. Att vara med och bygga förskolor, skolor, hyreslägenheter, äldreboenden och olika andra slags lokaler. Det gör mig så stolt när jag går förbi en byggnation som jag har varit med och byggt. Det är så häftigt! Att få göra Eskilstuna till en ännu bättre och finare stad.

Det roligaste projektet?
Jag har jobbat hos Kfast sedan 2015 med olika projekt. Jag känner oftast att det är det projekt som jag arbetar med just nu som är det som är allra roligast.

Jag tycker att det är superkul med nyproduktion och att bygga bostäder. Just nu arbetar jag med att bygga ett sju våningar högt bostadshus med plats för 189 lägenheter, en förskola för cirka 80 barn samt 3 affärslokaler för det lokala näringslivet samt en oas med odlingslådor på taket för de boende. Det ligger centralt på Norr, precis framför Slottsskolan. Det är så roligt!

Jag arbetar även med projektering för ett trygghetsboende i Munktellstaden, där har vi ännu inget beslut, utan vi är i planeringsfasen och det är väldigt spännande.

Vad behöver man för utbildning för att arbeta som byggprojektledare?
Jag är utbildad byggnadsingenjör. Jag är även utbildad konstruktör och det har hjälpt mig väldigt mycket. Så en bygg- eller installationsbakgrund behöver man ha.

Vilka utmaningar har du i ditt jobb?
Jag skulle nog säga att det är tid och ekonomi, att hålla tidplaner och budget.
Som det ser ut nu i världen har vi ju utmaningar med både leveransförseningar och ökade materialpriser som kan leda till att försena ett helt projekt och att vissa projekt inte kan starta som planerat.

Hur kan en arbetsdag se ut för dig?
Alla dagar är olika, men generellt så innehåller mina dagar flera olika slags möten. Jag kanske startar dagen med ett byggmöte, därefter gör jag ett arbetsplatsbesök, sen ett projekteringsmöte, ett samordningsmöte och därefter består dagen vanligtvis av en hel del e-post arbete och olika telefonsamtal. Jag behöver också hinna med att göra beställningar och arbeta med annan administration. Så dagarna går väldigt fort och jag trivs så bra!

Berätta vad kan de olika mötesformerna som du nämner innebära?
Byggmöte – på ett byggmöte kontrollerar vi tid, ekonomi och produktion. Hur entreprenören ligger till i tid i förhållande till avtalet.
Projekteringsmöte – då pratar vi om hur man ska rita en byggnad och hur man ska lösa de olika tekniska frågorna.
Samordningsmöte – det kan vara olika slags samordningsbehov, men till exempel kan det handla om lås-, larm, och styrsystem. Det är ju mycket teknik i våra byggnader nuförtiden, så det krävs att alla nätverk och system fungerar och kan prata med varandra. Därför är det viktigt med samordningsmöten och vara tydlig med vem som gör vad.

Hur jobbar ni på projektavdelningen på Kfast?
Vi har många stora projekt och en bred spridning på olika typer av uppdrag, så vi arbetar två och två i projekten. Dels för att det är bra att samarbeta och lära av varandra. Dels för att lättare kunna backa upp varandra om någon till exempel ska vara föräldraledig eller blir sjuk. Vi är ett härligt gäng allihop som hjälps åt!

Tack Sofie för att du bjuder på en inblick i din arbetsvardag.