Ett Kfast K på en fastighet.

17 mars 2022

Nya hyror för 2022

Kfast och Hyresgästföreningen har kommit till en överenskommelse i årets hyresförhandlingar. Den justerade hyran gäller från och med den 1 april.

Efter en lång förhandlingsprocess är Kfast nu överens med Hyresgästföreningen om årets hyresjustering. Justeringen innebär en höjning på 1,9% för våra bostadshyresgäster. Bor man i en nyproducerad lägenhet med presumtionshyra utan investeringsstöd höjs hyran med 0,95%. För bostäder som bruksvärderats är hyran oförändrad.

Den nya hyran börjar gälla från och med den 1 april, och är därmed justerad på hyresavin som skickas ut under vecka 12 och 13. Hyran kommer också att uppdateras på Mina sidor och information kommer att finnas i våra trapphus.

Hyran justeras årligen genom förhandling med Hyresgästföreningen för att följa de generella kostnadsökningarna i samhället. Kostnader som just nu ökar i en snabbare takt än vi sett på länge.

För 2022 ser vi, bland annat, ökade driftkostnader som till exempel rekordhöga taxor för bland annat el och ett högre prisläge på marknaden generellt.

Fredrik Elf, VD och Liselotte Perbro, Hyreschef

Parkering

Hyran för parkeringsplatser ökar med 10kr per månad. För garage och carport är ökningen 20 kr per månad.

Lokaler

För lokaler med förhandlingsklausul justeras hyran med en ökning på 2,8%.