tre personer som promenerar i ett bostadsområde

8 oktober 2021

Tillsammans för ett tryggare Eskilstuna

Vi arbetar för att Eskilstuna och Torshälla ska vara tryggt och attraktivt att bo i. Därför har vi tillsammans med fastighetsbolagen Willhem, Hembla och Victoria Park påbörjat ett gemensamt arbete för att hitta en partner som vill vara med oss på resan. Den 20 oktober bjuder vi in till en digital frukost för att träffa dig som redan bedriver trygghetsskapande verksamhet, eller som är redo att börja!

Vi söker en partner som vill vara med och starta upp en ny trygghetsjour som prioriterar trygghetssatsningar och kan bemöta störningar i våra bostadsområden i Eskilstuna och Torshälla. Specifikt för de som bor i våra 13000 lägenheter.

Vår idé är att arbeta förebyggande, med rätt kompetens och rätt förutsättningar för att skapa trygghet i våra bostadsområden. Idag har vi, precis som många andra fastighetsbolag och fastighetsägare, köpt tjänster av till exempel ett bevakningsbolag för störning- och trygghetsjour efter arbetstid. Vårt förslag är att tillsammans skapa en gemensam trygghetsjour för Eskilstunas alla fastighetsägare. Det finns goda möjligheter för en ökad trygghet och attraktivitet för våra hyresgäster. När vi tillsammans ökar samarbetet finns det bättre förutsättningar för synergieffekter och helhetslösningar.

För att anmäla dig till mötet, kontakta Josephine Bitschnau på josephine.bitschnau@kfast.se

Tillsammans utvecklar vi Eskilstuna!