Hyresgäster som rör sig på innergården

9 januari 2023

Tillsammans gör vi skillnad i våra hem och områden

Vi har fått in resultat av kundundersökningen för 2022. Ni har slagit rekord på högsta svarsfrekvens någonsin! Utifrån de svar och synpunkter som vi får in genom kundundersökningen planerar vi kommande underhåll- och förbättringsåtgärder i våra bostadsområden. Som till exempel trygghetsskapande åtgärder, förnyelse i utemiljön eller uppfräschning av allmänna utrymmen.

Vad har vi gjort hittills?

Under 2021 och 2022 har vi fokuserat på målen trygghet och att ta kunden på allvar. Utifrån era svar ser vi att er upplevelse har ökat positivt. Vi är tacksamma för att ni ser det arbete som vi har satsat på, som bland annat är:

Tack för all tid ni har lagt på att utvärdera oss. Vi tar med oss alla tankar till 2023 och arbetar vidare. Tillsammans utvecklar vi Eskilstuna – så att livet får plats och platser får liv.