Solceller på ett tak.

25 februari 2022

Tillsammans skapar vi god inomhusmiljö för Eskilstuna

Visste du att vi sedan 2016 tillsammans med Eskilstuna kommun driver ett upprustningsprojekt med energifokus i många av våra lokaler? Projektet huvudfokus går ut på att spara energi i våra kommunala verksamhetslokaler.

Energi är bara en del av ett helhetsintryck av en fastighet, så för att få ett helhetsgrepp kring en fastighet tittar vi även på parametrar som trivsel, välmående och säkerhet. Genom projektet kan vi höja standarden på inomhusklimatet och därmed få en god inomhusmiljö med nöjd och välmående personal, brukare och kunder.

En av de kommunala verksamhetslokaler som ingår i projektet är Djurgårdsskolan. Hos Djurgårdsskolan händer det en hel del, vi byter bland annat ut ventilationen, nytt avloppssystem och så gör vi målar vi om alla väggar, så det blir nytt och fräscht.

Medan i Torshälla ligger förskolan Gökvinge gränd som också är en del av de lokaler som vi också just nu arbetar i tillsammans med kommunen. Hos Gökvinge gränd har vi justerat vi bland annat värmen, byter fönster och så passar vi också på att snygga till de gamla entréerna. Det här är bara några av de uppdrag vi just nu utför på Gökvinge gränd!

Tillsammans bidrar detta till att vi skapar en god inomhusmiljö för Eskilstunas invånare.