27 december 2021

Vagnmakaren – En plats för skratt och liv

I fastigheten Vagnmakaren på J A Selandersgata 3 har skratten och pulsen sen många år tystnat. Men nu ska vi än en gång väcka huset till liv. Tillsammans med Studentkåren och Eskilstuna kommun ska vi ännu en gång fylla Vagnmakaren med skratt och glädje. För det här huset har sen byggnadens begynnelse varit ett hus med puls, från att ha varit skola till nattklubb, till att nu bli Studentkårens nya kårhus.

Nybroskolan

Vagnmakaren byggdes 1886 som en skola, Nybroskolan. Skolan var i många år en folkskola där Eskilstunas barn fick lära sig både svenska och matematik. Efter några år byggdes skolan ut så att barnen fick tillgång till en gymnastiksal och nya klassrum. Klassrum som idag utvecklats till studentlägenheter.

Vagnmakaren blir nattklubb

Efter att Nybroskolan stängde sina dörrar föll Vagnmakaren på J A Selandersgata i glömska. Efter att ha stått tomt i många år fick en ny fastighetsägare upp ögonen för byggnaden och såg möjligheterna i att Eskilstuna behövde ett nytt nöjespalats med nattklubb och restaurang. 2005 slog Vita Vagnmakaren upp sina dörrar för en helt ny verksamhet som nattklubb och restaurang. Sedan dess har flera DJ:s och artister spelat på dansgolven, gymnasieelever haft sin sista studentfest, många har haft sitt första jobb i restaurangen och Eskilstunas invånare har kunnat hitta både vänskap och kärlek på Vagnmakarens många dansgolv.

En plats för Eskilstunas studenter

Under vintern har Vagnmakaren renoverats och är nu ännu en gång redo att äntligen välkomna Eskilstunas studenter till ett renoverat kårhus. Stefan Edberg, tekniskförvaltare och Helene Lindberg, förvaltare hos Kfast har lett arbetet med renoveringen av byggnaden. I arbetet har de renoverat entrédörren, sett över utrymningsvägarna och murarna inne i lokalen, samt undersökt elen.

När Kfast och Eskilstuna Kommun nu lämnar över Vagnmakaren till Studentkåren, kommer studenterna att ha en helt ny samlingspunkt i Eskilstuna. Efter renovering kommer Studentkåren ha möjlighet att ha både kontor, konferensrum och festlokal i kårhuset. Nu ska Vagnmakaren ännu en gång bli en plats för puls och skratt med Eskilstunas studenter!

Tillsammans är vi på Kfast med och ger platser liv.