Konstverk uppmålat på vägg i Nyfors

6 oktober 2022

Vi gör plats för ett färgglatt konstverk i Nyfors

Under våren 2021 samarbetade vi med Ung Fritid i Nyfors och åtta ungdomsambassadörer. Tillsammans med den lokala konstnären Rosanna Larsson Dimitrio har dem haft flera workshops där de fått skissa för att skapa underlag till ett konstverk. 

Tack vare alla skissförslag och tankar som ungdomsambassadörerna bidragit med har Rosanna ritat upp ett konstverk som hon döpt till Existens. De senaste veckorna har hon fysiskt spraymålat konstverket på väggen på innergården på Nyforsgatan 20. Nu kan vi äntligen presentera resultatet!

Om konstverket ”Existens”

Rosanna har skapat konstverket Existens med fokus på hur ungdomarna beskriver Nyfors. Hon beskriver sitt konstverk så här: ”Alla har väl en önskan om att få leva fritt. Vissa får leva som de vill medan andra inte kan det så det går att tolka både positivt och negativt. Tjejen som har en slöja, som inte är heltäckande gör att alla kan känna igen sig i henne. Rosanna berättar att nästan alla ungdomar som deltog sa att de älskar att bo i Nyfors. Att vara, att leva, evolution, drömmar och frihet och ordet Nyfors var viktigt för ungdomarna. Där av att konstverket fick heta Existens.”. 

Korta fakta om konstverket
• Målningen är 6 meter hög och 16 meter bred.
• Det tog cirka 56 timmar att måla upp konstverket på väggen.
• Ungefär 250 sprayburkar har gått åt.

Se konstverket växa fram i bilder