Konstverk i rött, grönt och blått monterat på fasad

20 december 2022

Vi gör plats för ett historierikt konstverk på Söder

Under sensommaren och hösten har konstnären Carina Marklund gjort en djupdykning i historien kring Stövaren, ett av våra bostadsområden på Söder. Med historia som grund har ett konstverk växt fram.

Om konstverket ”Tidens rörelse”

Carina har skapat konstverket Tidens rörelse med fokus på historia. Konstnären samlade in tankar, idéer och fina teckningar från hyresgästerna i fastigheten samt promenerade mycket i området kring Stövaren. Hon la tid på att besöka Eskilskällan på biblioteket, lånade historiska böcker och tog hjälp av stadsarkivet för att få fram historiskt material. Allt som hon samlat in använde hon för att teckna, skissa och bygga ihop alla delar till en helhet.

”Allt föll på plats när jag hittade en urmakare som bott i Stövaren, vilket lede mig fram till kugghjulen, som blev det som håller ihop hela gestaltningen”, säger konstnären Carina Marklund.

Många personer som betytt mycket för Eskilstuna har bott här runtomkring. Vid konstverket på Ruddamsgatan 9 finns det en informationstavla där du kan läsa mer om konstverket och historiska fakta som konstnären tagit med sig i skapandet av Tidens rörelse. Visste du till exempel att konstverket sitter uppe med 136 skruvar? Allt monterat för hand!

Ikväll 20 december har vi invigt konstverket där vi bjudet in hyresgäster och konstnären för att ta del av slutresultatet.

Vi hoppas att ni besöker platsen och ser platsens historia växa fram. Tillsammans utvecklar vi Eskilstuna.