Idrottshall med fasad av tegel och trä.

15 september 2023

Vi skapar plats för idrott och rörelse

Fredagen den 15 september togs det första spadtaget för Kronskogens idrottshall, en efterlängtad fullstor idrottshall som väntas stå klar vid Rekarnegymnasiet hösten 2024. Malin Nygren, projektledare på Kfast, leder arbetet med byggnationen på uppdrag av Eskilstuna kommun. När hallen är klar ska Kfast förvalta den och stå för både fastighetsskötsel och lokalvård.

Kronskogens idrottshall ska användas av både föreningar och gymnasieelever från flera skolor. Hallens spelplan blir 20 x 40 meter och uppfyller villkoren för att kunna utöva idrott på olika nivåer. Det kommer att finnas läktarplatser för 100 personer i form av en portabel läktare. I idrottshallen kommer det också att finnas fyra omklädningsrum, förråd till föreningar, teorisal samt kontor. På taket placeras solceller. När hallen är klar ska Kfast förvalta den och stå för både fastighetsskötsel och lokalvård.

Tre personer tar spadtag.
Den 15 september togs det första spadtaget för Kronskogens idrottshall av Muhammed Tahsin (M), gymnasienämndens ordförande, Marie Svensson (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande samt Camilla Delac, enhetschef arenor och friluftssliv, Eskilstuna kommun.


– Efterfrågan om nya hallar har varit väldigt stor från båda skolelever men också idrottsföreningar. Denna nya idrottshall kommer bli tillgänglig för både kommunala gymnasieskolor och idrottsföreningar och det är bra för staden. Vi vet att idrott är en friskfaktor för våra barn och ungdomar. Att ha central idrottshall kommer att ge bättre förutsättningar för elever på den kommunala gymnasieskolan att kunna utöva idrott, säger Muhammed Tahsin (M), gymnasienämndens ordförande.

– Jag är stolt och glad över att Eskilstuna får ytterligare en idrottshall med fullstor plan, och med läktarplatser, det skapar ännu bättre förutsättningar för föreningslivet att bedriva verksamhet och fler möjligheter till en meningsfull fritid för Eskilstunabor och besökare, säger Marie Svensson (S) ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Två personer i reflexväst håller tal på byggarbetsplats.
Fredrik Tolén, platschef Ellfolk Bygg AB och Malin Nygren, projektledare Kfast.

Ska certifieras enligt Miljöbyggnad 4.0 nivå Silver

Kronskogshallen ska uppföras och certifieras enligt kraven för Miljöbyggnad 4.0 nivå Silver. Det innebär att byggnaden ska ha så begränsat klimatavtryck som möjligt under hela sin livstid.

Hallen ska uppföras och certifieras enligt kraven för Miljöbyggnad 4.0 nivå Silver. Det innebär att byggnaden ska ha så begränsat klimatavtryck som möjligt under hela sin livstid. Taket kommer till viss del kläs med sedumgräs för att ta hand om delar av regnvattnet och bidra med grönyta.Det kommer också att finnas solceller med en effekt på 100kW på taket.

– Det känns bra att vi tänker långsiktigt och hållbart i bygget. För att hålla nere klimatavtrycket byggs hallen huvudsakligen i trä med en tegel- och träfasad. Miljöbyggnad 4.0 nivå Silver innebär att stort fokus läggs bland annat på vilket byggmaterial som används, byggnadens energianvändning och ljudmiljö samt återbruk och avfallshantering. Dessa och flera andra indikatorer granskas av en tredje part innan byggnaden kan certifieras, säger Malin Nygren, projektledare Kfast.

– Det är fantastiskt roligt att få vara med och bygga en ny fullstor idrottshall åt kommunen. Det är verkligen något som behövs för inomhusidrotten i staden, säger Fredrik Tolén, platschef Ellfolk Bygg AB

Visionsbild: AQ3 Arkitektur