Entré i Marielund en sommardag.

26 april 2021

Vilka krav och önskemål ställer du som hyresgäst på framtidens hyreslägenhet?

Tillsammans med Fastighetsägarna Mitt Nord har vi ett samarbete som heter ”Tillsammans för Eskilstuna”. Vi och flera andra fastighetsägare i Eskilstuna arbetar tillsammans och är intresserade av vad du som hyresgäst tycker är en attraktiv hyreslägenhet.

Vi är tacksamma om du vill svara på en enkät där dina svar kommer användas som statistik i fortsatt arbete i vår samverkansgrupp. Underlaget ökar även förståelsen för era önskemål som hyresgäster för en modern bostad.

Svara på enkäten genom länken Enkät Modern Bostad KFast senast 10 maj. Det tar ca 5 minuter att svara på den. Till de som svarar på enkäten lottar vi ut 10 presentkort värda 200kr till butikerna i Eskilstuna centrum via Position Eskilstuna. Se länk Anslutna verksamheter Position Eskilstuna för att se var presentkorten kan användas.

Vi ser fram emot dina svar!