Röd tegelbyggnad med stora fönster.

22 september 2023

Volvo CE köper tillbaka fastighet i Munktellstaden av Kfast

Volvo Construction Equipment, Volvo CE,  vill fortsätta sin långsiktiga utveckling i Eskilstuna och köper därför tillbaka fastigheten med Munktellmuseet och Munktell Science Park av Kfast.

Volvo CE meddelade vid en pressträff den 14 juni 2023 att de fortsätter satsa i Eskilstuna och bland annat flyttar sitt huvudkontor till Eskilstuna. En del av den fortsatta utvecklingen är att Volvo CE nu köper tillbaka en fastighet i Munktellstaden av Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Kfast. Byggnaden rymmer idag Munktellmuseet, som drivs av Volvo CE, samt Munktell Science Park, där Kfast idag erbjuder kontorsplatser och mötesplats.

Volvo CE köper lokalen där Munktell Science Park idag befinner sig tomställd, vilket innebär att nuvarande verksamheten i Munktell Science Park kommer att upphöra. Volvo CE tillträder som fastighetsägare preliminärt 1 januari 2024 och lokalerna ska vara tomställda senast 31 december 2024.

– Kfast har gett Munktellstaden nytt liv och omvandlat många av områdets byggnader till fastigheter anpassade för framtiden. Nu sluter vi en cirkel genom att välkomna Volvo CE tillbaka till platsen där verksamheten började en gång i tiden. Samtidigt känns det såklart tråkigt att avveckla Munktell Science Park som omtyckt mötes- och arbetsplats under många år, säger Fredrik Elf, vd Kfast.

Kfast kommer att inleda en dialog med samtliga hyresgäster på Munktell Science Park för att lyssna på vilka behov de har för att se vilka möjligheter som finns för att tillgodose dem. Hyresgästerna kommer att erbjudas service i Munktell Science Park fram till att de lämnar verksamheten, senast 31 december 2024.