Trygghetsbostäder i Torshälla

Torshälla | Nya trygghetsbostäder

Intill den vackra ån i Torshälla förvärvar Kfast trygghetsbostäder som idag ägs av Maison Forte. Boendet är beläget i en redan etablerad omgivning nära natur- och stadsmiljö med mataffärer, caféer, bussförbindelser och kulturupplevelser.

De tre bostadsbyggnaderna utgör 81 trygghetsbostäder. 1, 2 och 3 rum och kök samt en gemensamhetslokal.

Bild: Maison Forte
LägenhetUngefärlig storlek (kvm)Planerat antal (styck)Ungefärlig hyra (kr/ mån)
1 rum och kök34 – 35 kvm22 styckenEj klart, ska förhandlas
2 rum och kök49,5 – 55 kvm51 styckenEj klart, ska förhandlas
3 rum och kök65 kvm8 styckenEj klart, ska förhandlas

Byggnationen påbörjades i maj 2022 och planeras vara färdigställd under kvartal 4, 2024. Inflyttning planeras till årsskiftet 2024/2025.

Lägenheterna fördelas mellan tre huskroppar- ett lamellhus och två punkthus. Lamellhuset innehåller 51 st lägenheter. Huskroppen består av fyra våningar bostäder + vindsförråd. På bottenvåningen finns utöver bostäder även soprum och rullstolsförråd som båda är tillgängliga inifrån huset.

Punkthusen innehåller 14 st lägenheter vardera. Huskropparna består av tre våningar bostäder + vindsförråd. På bottenvåningarna finns utöver bostäder även soprum och rullstolsförråd som båda är tillgängliga inifrån huset.

På innergården finns även en samlingsbyggnad med gemensamhetslokal och kontor för daglig personal. Det finns även en trevlig innergårdsmiljö som knyts samman av tillgängliga gångvägar med anslutande sittgrupper, grillplats med mera.

Skissbild över byggnaderna.

Mer om trygghetsbostäder

Kriterier:

  • Hyresgästen ska vara över 65 år (alternativt ska en av de sammanboende ha fyllt 65 år)
  • Möjlighet att ställa sig i kö från det att man fyllt 60
  • Lokal för social samvaro
  • Lokal som möjliggör gemensamma måltider
  • Regelbundna aktiviteter för de boende och aktivitetsvärd
  • Lägenheter, allmänna utrymmen och tillhörande utemiljö ska vara tillgänglighetsanpassad för målgruppen

I trygghetsbostäder ingår inte vård- och omsorgsinsatser. Om behov finns ansöker den enskilde om bistånd hos kommunens biståndshandläggare.