Trygghetsbostäder i Torshälla

Torshälla | Nya trygghetsbostäder

Intill den vackra ån i Torshälla förvärvar Kfast trygghetsbostäder som idag ägs av Maison Forte. Boendet är beläget i en redan etablerad omgivning nära natur- och stadsmiljö med mataffärer, caféer, bussförbindelser och kulturupplevelser.

De tre bostadsbyggnaderna utgör 81 trygghetsbostäder. 1, 2 och 3 rum och kök samt en gemensamhetslokal. Byggnationen påbörjades i maj 2022 och planeras vara färdigställd under 2024. Inflyttning planeras under 2025.

Bild: Maison Forte

22 lägenheter: 1 rum och kök, cirka 34-35 kvm
51 lägenheter: 2 rum och kök, cirka 49,5-55 kvm
8 lägenheter: 3 rum och kök, cirka 65 kvm
Hyresnivå: förhandling är ännu inte påbörjad.

Lägenheterna fördelas mellan tre huskroppar – ett lamellhus och två punkthus. Lamellhuset innehåller 51 lägenheter. Huskroppen består av fyra våningar bostäder och vindsförråd. På bottenvåningen finns utöver bostäder även soprum och rullstolsförråd som båda är tillgängliga inifrån huset.

Punkthusen innehåller 14 lägenheter vardera. Huskropparna består av tre våningar bostäder och vindsförråd. På bottenvåningarna finns utöver bostäder även soprum och rullstolsförråd som båda är tillgängliga inifrån huset.

På innergården finns även en samlingsbyggnad med gemensamhetslokal och kontor för daglig personal. Det finns även en trevlig innergårdsmiljö som knyts samman av tillgängliga gångvägar med anslutande sittgrupper, grillplats med mera.

Skissbild över byggnaderna.

Mer om trygghetsbostäder

Kriterier:

  • Hyresgästen ska vara över 65 år (alternativt ska en av de sammanboende ha fyllt 65 år)
  • Möjlighet att ställa sig i kö från det att man fyllt 60
  • Lokal för social samvaro
  • Lokal som möjliggör gemensamma måltider
  • Regelbundna aktiviteter för de boende och aktivitetsvärd
  • Lägenheter, allmänna utrymmen och tillhörande utemiljö ska vara tillgänglighetsanpassad för målgruppen

I trygghetsbostäder ingår inte vård- och omsorgsinsatser. Om behov finns ansöker den enskilde om bistånd hos kommunens biståndshandläggare.

Är det första gången du söker bostad hos oss?

Då behöver du anmäla dig till vår bostadskö. Det gör du enkelt här: Registrering – kontaktuppgifter | KFAST. När du är klar börjar du samla köpoäng och kan därefter göra intresseanmälan på lediga lägenheter.

Är du redan registrerad hos oss, men står inte än i kön till trygghetsbostäder?
Anmäl dig då via bostadskön och välj Trygghetsboende på Mina sidor | KFAST.

Har du inte möjlighet att registrera dig digitalt kan du använda dig av blanketten Trygghetsbostäder 65+.

Kontakta oss så kan vi svara på dina frågor och funderingar. Välkommen till Kfast!