Människor står tillsammans

Så arbetar vi för social hållbarhet

Stoppa våldet och skapa trygghet 

Den första nivån handlar om att skapa en basal trygghet och grundläggande säkerhet i våra bostäder, där vi ser till att allt i och runtomkring våra fastigheter är helt, rent och snyggt. Vi ställer även krav på dig som hyresgäst i bostäder och lokaler om att ha ordning och reda. Vi vill att alla stadsdelar ska ha ett attraktivt utbud av service och är måna om att välja rätt verksamhet till varje lokal.  

Eskilstuna är en stad med hög arbetslöshet i jämförelse med det nationella snittet. Samtidigt är ett arbete viktigt för att skapa en trygghet hemma. Vi ställer krav på att hyresgäster som flyttar in i utvalda bostadsområden ska ha en inkomst från arbete, studiemedel eller pension.  

Tillsammans med er hyresgäster, Polisen, fastighetsägare, Eskilstuna kommun samt det lokala förenings- och näringslivet samverkar vi för en tryggare stad. 

Bygga tillit och relationer 

Den andra nivån handlar om tillit och relationer, där vi är måna om att synas och finnas i och runtomkring alla våra fastigheter och stadsdelar. För att ge effektiv service och skapa nära kontakter har vi i största möjliga mån egen personal som tar hand om våra fastigheter och våra kunder. Det handlar om allt ifrån fastighetsskötsel till drift, byggteknik och uthyrning.  

För oss är det viktigt att bidra till levande stadsdelar och gemenskap, vilket vi dels gör genom att ha en aktiv närvaro med ronderingar och arrangera olika aktiviteter i våra bostadsområden i form av områdesträffar och trygghetsvandringar.  

Vi har en trygghetsjour som finns på plats i alla våra områden och tar emot störningsanmälningar på kvällar och helger. En viktig del är att synas på platser som upplevs som otrygga och finnas på plats vid en särskilt allvarlig händelse som stöd för våra hyresgäster. 

Utveckling och långsiktighet 

Den tredje nivån handlar om att vi arbetar på att skapa förändringar på lång sikt genom utvecklingsinitiativ och regelbunden uppföljning av vårt trygghetsarbete. Vi tror på att vi tillsammans från olika håll kan bidra med olika aktiviteter och att initiativ kan skapa värde och en verklig förändring. Dels erbjuder vi vår trivselpeng där du som hyresgäst kan få hjälp att arrangera en gemensam aktivitet, dels säkerställer vi lovaktiviteter för barn och ungdomar och utökar våra områden med naturliga mötesplatser.  

Vi skapar arbetstillfällen för våra hyresgäster och arbetar för att fler personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma in i arbetslivet, få erfarenhet och öka chansen till långsiktiga anställningar. Vi vill bidra till att motverka utanförskap, minska segregationen och bidra till att personer får en egen försörjning. 

Det är tillsammans som vi gör skillnad i våra hem, i våra bostadsområden och i vår stad.