Elektronisk nyckelhantering

Kommunfastighet har i vissa fastigheter monterat elektroniska nyckelsystem med så kallade taggar. Det innebär att en plastbricka eller ett plastkort hålls mot en läsare för att till exempel låsa upp en dörr.

Behandling av elektroniska nyckelsystem utförs i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Så hanterar vi våra elektroniska nyckelsystem

Vi lägger in nyckelidentiteter och lägenhetsnummer för att systemet ska kunna användas till att öppna dörrar, boka tvättider och liknande.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att underlätta hanteringen av nycklar för hyresgäster och bostadsföretag. Den lagliga grunden är dels att upprätthålla hyresavtalet så att hyresgästen får tillträde till lägenhet och gemensamma utrymmen, dels intresseavvägning. Några uppgifter behöver dock inte sparas för att upprätthålla hyresavtalet utan det är framförallt med stöd av intresseavvägning som uppgifter behandlas. Behandlingen av personuppgifter i ett elektroniskt nyckelsystem är nödvändig för att hyresgäster ska kunna boka tvättstuga och för att debitering ska kunna ske när en hyresgäst använt en bokningsbar lokal. I vissa fall kan inpasseringsloggar behöva sparas under en tid för att bostadsföretaget ska kunna utreda störningar med mera i boendet. I dessa fall är den lagliga grunden att styrka ett rättsligt anspråk med anledning av hyresavtalet, det vill säga att få störningen/-arna att upphöra.

Vi sparar bokningar och/eller ut- och inpasseringar för att kunna ta fram statistik över till exempel nyttjandet av våra gemensamma tvättstugor. Uppgifterna avidentifieras efter 14 dagar.

Vi polisanmäler all skadegörelse. Uppgifter ur passageloggar, som gäller gemensamma utrymmen i fastigheten, lämnas till polisen i samband med en polisanmälan.

Personuppgiftsansvarig är Eskilstuna Kommunfastigheter AB. De boende har rätt att få veta vilka uppgifter som finns registrerade om honom eller henne (så kallat registerutdrag) och har även rätt att få felaktiga eller missvisande uppgifter rättade.

Om du har några frågor får du gärna kontakta oss genom att ringa 016-16 75 00 eller skicka e-post till kommunfastighet@kfast.se .

Vi arbetar aktivt för ett tryggt och säkert boende.