Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Powered by Google Translate

Bruksvärdesprövning

Det är viktigt för oss att ha rättvisa hyror och att jämförbara lägenheter ska ha samma hyresnivå. Orättvisa hyresskillnader mellan olika fastigheter hos oss, där lägenheter som till stor del liknar varandra har olika hyresnivåer. Samtidigt finns det lägenheter som har samma hyra trots att standard och med mera skiljer sig åt. Därför bruksvärdesprövar vi vårt bestånd.

En bruksvärdesprövning är en jämförelseprövning

Kfast vill ha en rättvis hyressättning där hyrorna ska vara rättvisa och korrekta både hos oss och i jämförelse med övriga fastighetsägare i kommunen. Vi har en rutin där vi förhandlar av bruksvärdet med Hyresgästföreningen för att få en översyn av bruksvärdet och en rättvis hyressättning. Lägenhetens bruksvärde ska motsvara vad lägenheten kan anses vara värd utifrån hyresgästernas synpunkt med hänsyn till bland annat:

Lägenhetens storlek

Område, läge och närhet till kommunikationer

Balkong eller uteplats

Utrustning i kök och badrum, t ex, typ av spis, diskmaskin eller handdukstork

Ytskikt i badrum, t ex plastmatta, kakel eller klinkers

Utemiljö

Översynen bedömer lägenheten och överstående punkter objektivt. Den tar inte hänsyn till den enskilda hyresgästers tycke eller värderingar.