Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Powered by Google Translate

Inkomstkrav

Som det samhällsbyggande fastighetsbolaget i Eskilstuna arbetar vi aktivt med att bidra till att vår stad är en bra plats att leva i. Det gör vi bland annat genom att arbeta för ökad jämlikhet, mot socioekonomisk segregation, i våra bostadsområden. 

Eskilstuna är en stad med hög arbetslöshet i jämförelse med det nationella snittet, och för att  man ser att arbetslösheten är en viktig aspekt i de socioekonomiska skillnaderna i Eskilstunas stadsdelar. Därför har vi infört några ändringar i vår uthyrningspolicy. Från och med den 1 januari 2020 ska hyresgäster som flyttar in hos Kfast i Brunnsbacken, Fröslunda och Lagersberg ha en inkomst från arbete, studiemedel eller pension. Det beror på att man i dessa stadsdelar uppmäter en högre arbetslöshet än i andra bostadsområden i Eskilstuna. Personer som redan bor i något av dessa områden berörs inte av de nya reglerna. Då kan man fortfarande flytta inom området.

I våra övriga bostadsområden gäller samma regler som tidigare. Personer som har en annan typ av försörjning kan alltså fortfarande söka lägenhet hos Kfast.

Hur många lägenheter berörs av den nya policyn?

Under 2018 var det cirka 250 lägenheter som blev lediga och fick nya hyresgäster i Brunnsbacken, Fröslunda och Lagersberg. Totalt brukar det vara runt 1200 nyinflyttningar per år i alla Kfast bostadsområden.

Vad innebär inkomstkraven för mig som redan bor i Brunnsbacken, Fröslunda eller Lagersberg?

Din boendesituation påverkas inte. Du får självklart bo kvar i din lägenhet oavsett inkomstkälla. Du har även möjlighet att byta lägenhet inom ditt bostadsområde även om du saknar arbete, eftersom att du som befintlig hyresgäst undantas från de nya reglerna.

Om jag söker lägenhet tillsammans med min partner, räcker det att en av oss har arbete eller måste vi båda ha det?

Alla som tecknar ett nytt kontrakt i Brunnsbacken, Fröslunda och Lagersberg måste ha en godkänd inkomst. Om både du och din partner vill stå på kontraktet så måste alltså båda ha inkomst från arbete, pension eller studiemedel. Om endast en i familjen har arbete så kan endast den stå på kontraktet. En partner som är arbetslös kan bo i lägenheten och vara folkbokförd där utan att stå på kontraktet.

Kan jag flytta till Brunnsbacken, Fröslunda eller Lagersberg om jag har föräldrapenning eller är sjukskriven?

Om du har en anställning som du är föräldraledig eller sjukskriven ifrån så går det bra att teckna ett nytt hyreskontrakt i Brunnsbacken, Fröslunda eller Lagersberg.