Bild på ett bostadshus och dess entréer en sommardag.