Ett Kfast K på en fastighet.

Korttidskontrakt

Vissa av våra lägenheter hyrs ut på korttidskontrakt. Här har du möjlighet att bo i en tillfällig bostad samtidigt som du fortsätter samla poäng i vår bostadskö.

Att hyra bostad på korttidskontrakt innebär att du hyr en bostad under en begränsad tid, från några månader upp till fyra år. Korttidskontraktet löper på tills du eller vi säger upp det, då gäller tre månaders uppsägningstid.

Varför har vi korttidskontrakt?

Korttidskontrakten har vi främst på lägenheter som står till förfogande för hyresgäster som tillfälligt behöver någon annan stans att bo när den egna lägenheten renoveras. Men när lägenheterna inte används på det sättet har vi valt att hyra ut dem under en kortare period till dig som behöver ett tillfälligt boende. Kanske i jakt på drömboendet?

Fortsätt att samla poäng

När du hyr en lägenhet på korttidskontrakt behåller du dina poäng i vår bostadskö, samtidigt som du fortsätter samla fler varje dag. Det gör vi för att du ska ha en så bra chans som möjligt att få ett permanent boende när ditt korttidskontrakt går ut.

Vad är ett korttidskontrakt?

Ett korttidskontrakt är ett hyresavtal som är tidsbestämt. Hos oss gäller ett korttidskontrakt i max fyra år. Det är en ömsesidig uppsägningstid om tre månader, men vi förvarnar alltid sex månader innan vi säger upp ditt korttidskontrakt. Hyr man på detta sätt frånsäger man sig besittningsskyddet av bostaden. Vad innebär besittningsskydd? (öppnas i ny flik).