Bilden visar två projektledare vid en byggarbetsplats, de håller en ritning och pekar på något utanför bild.