Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Powered by Google Translate

Upphandling

Kfast äger och förvaltar allmännyttans lägenheter i Eskilstuna kommun. Vi förvaltar också alla Eskilstuna kommuns fastigheter, det vill säga skolor, förskolor och kontor. Dessutom äger Kfast industrilokaler. Varje år genomförs ett stort antal upphandlingar. Det rör sig om ramavtal, underhållsarbeten samt om- och nybyggnationer. På den här sidan får du mer information om dessa.

Eskilstuna växer och intresset för att bo i Eskilstuna är stort. Därför bygger vi årligen flera nya bostäder och kommunala samt kommersiella fastigheter. Eskilstuna är en av Sveriges snabbast växande kommuner, för att kunna leverera bostäder och lokaler av hög kvalitet är en god relation till leverantörerna viktig. För oss på Kfast är det dessutom viktigt att våra leverantörer följer våra kärnvärden – Trygghet, Service och Utveckling.

Tips!

Att lämna anbud kan kännas svårt. Därför vill vi tipsa om Upphandlingsmyndighetens hemsida där du kan lära dig mer och få tips på vägen, se Upphandlingsmyndighetens hemsida

Socialt ansvar

Som det samhällsbyggande fastighetsbolaget i Eskilstuna lägger vi särskild vikt vid att värnar om att våra leverantörer följer våra kärnvärden – Trygghet, Service och Utveckling. Därför arbetar vi också tillsammans med Eskilstuna Kommun genom policyn för socialt ansvar i våra upphandlingar. Du kan läsa mer om detta på kommunens hemsida.

Pågående upphandlingar

Våra aktuella upphandlingar annonseras i upphandlingsverktyget: [länk] Här kan det kompletta förfrågningsunderlaget hämtas utan kostnad. [länk]

Upphandling av dessa projekt kommer att ske om erforderliga beslut avseende projektets genomförande fattas, och att tillgängliga ekonomiska ramar kan hållas. Förnyad konkurrensutsättning alternativt förenklad upphandling.


Våra pågående upphandlingar finner du på en extern hemsida: optic.com/org/eskilstuna_kommunfastigheter

För att vara med i upphandlingar behöver du skapa ett konto hos mercell. Mer information finner du på deras hemsida.

Kommande upphandlingar

Augusti – september 2021

Anbudslämning

De inköpsregler som reglerar Kfasts arbetssätt är baserade på LOU, Lag om offentlig upphandling (SFS 2016:1145). De vanligaste upphandlingsformerna är förenklat (under tröskelvärdet) förfarande och öppet (över tröskelvärdet) förfarande. Läs mer om LOU på Konkurrensverkets webbplats: www.kkv.se

Hur lämnar du anbud?

Anbud lämnas och registreras i upphandlingsverktyget Visma Tendsign. Logga in eller skapa ett konto för att lämna anbud till våra pågående upphandlingar.

Utvärdering och tilldelning av kontrakt

Utvärdering av anbud utförs enligt utvärderingskriterier angivna i Administrativa Föreskrifter. Antaget anbud är antingen ”lägsta pris” eller ”förmånligaste pris”. Då anbudsutvärdering är klar skickas ett tilldelningsbeslut ut till samtliga anbudsgivare. Här redovisar Eskilstuna Kommunfastigheter AB sitt beslut. Tidigast tio dagar efter det att tilldelningsbeslut skickats, kan beställning/kontrakt skrivas.