Bilden visar byggnaderna med hyreslägenheter i Skogstorp.

5 mars 2024

Sensorer i Kfast lägenheter minskar klimatpåverkan

Kfast sätter upp sensorer som mäter temperatur och luftfuktighet i sina lägenheter. Detta bidrar till bättre inomhusklimat för hyresgästerna, men också en minskad klimatpåverkan.

Kfast vill minska sin energianvändning och den klimatpåverkan som uppvärmningen av Kfasts fastigheter orsakar. Därför kommer Kfast sätta upp en sensor som kommer att mäta temperatur och luftfuktighet i sina hyreslägenheter. Sensorer finns redan i cirka 1 000 av Kfasts lägenheter och enligt utvärderingar som gjorts har det visat positiva resultat. Kfast kommer nu sätt upp sensorer i sina övriga 6 000 lägenheter, med start i mars och beräknas vara klart under hösten 2024.

Jämnt inomhusklimat för Kfasts hyresgäster  
Sensorn kommer att bidra till ett jämnare inomhusklimat i bostäderna och hela fastigheten. Skulle hyresgästen få problem med temperaturen i lägenheten kommer det vara lättare för Kfast att felsöka och göra något åt felet. Installationen av sensorn kommer inte att påverka hyran. 

Så fungerar sensorn 
Sensorn är en liten vit, trådlös dosa som sätts upp i hyresgästens hall. Dosan mäter temperatur och luftfuktighet och skickar data med jämna mellanrum till Kfasts driftavdelning, som kan reglera inomhusklimatet i hela fastigheten. Detta kommer att resultera i ett jämnt inomhusklimat, en minskad energiförbrukning och klimatpåverkan. 

Läs mer om sensorn här.