Fyra personer står med spadar i en grushög och gräver.

12 april 2024

Spadtag för nytt vård- och omsorgsboende i Skogstorp

Nu har första spadtaget för nytt vård- och omsorgsboende i Skogstorp tagits. En byggnation där miljö, hållbarhet och de boende är i fokus.

För att kunna bemöta den ökade efterfrågan av vård- och omsorgsboenden för Eskilstuna kommuns äldre, har kommunen beslutat att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Skogstorp. Detta är också en del av ett långsiktigt arbete där vård- och omsorgsnämnden vill fasa ut boenden som inte uppfyller alla myndighetskrav. Kfast projektleder byggnationen tillsammans med SjötorpsHus.

– Vi är glada och stolta över att bidra till utvecklingen av Eskilstuna! Vård- och omsorgsboendet byggs med fokus på hållbarhet och blir en viktig pusselbit och komplement i utvecklingen av det nya bostadsområdet i Skogstorp där Kfast har hyreslägenheter och snart färdiga radhus. Det kommer att bli ett område där flera generationer kan leva och bo länge, säger Fredrik Elf, VD Kfast.

Byggnaden kommer att ha 3 våningar med totalt 62 lägenheter samt personalytor och dagverksamhet. Byggnationen har stort fokus på miljö och hållbarhet och byggs enligt Miljöbyggnad Silver 3.2.

Byggnaden kommer bland annat ha:

Byggnaden kommer ägas av kommunen och Kfast kommer sköta om fastigheten. Byggnationen beräknas vara klart för överlämning till kommunen under våren 2026. Total kostnad för byggnationen beräknas bli cirka 215 miljoner kronor.

Följ byggnationen här: www.stadstutveckling.eskilstuna.se