Är du entreprenör eller konsult?

Här kan du läsa om Eskilstuna Kommunfastigheters information angående anbudshandlingar, projekteringsanvisningar samt drift- och underhållsinstruktioner.

Aktuella upphandlingar

Eskilstuna Kommunfastigheter AB´s aktuella upphandlingar annonseras i upphandlingsverktyget Visma Tendsign. Här kan det kompletta förfrågningsunderlaget hämtas utan kostnad.

Se alla pågående upphandlingar

Upphandling av dessa projekt kommer att ske om erforderliga beslut avseende projektets genomförande fattas, och att tillgängliga ekonomiska ramar kan hållas. Förnyad konkurrensutsättning alternativt förenklad upphandling.

Visma Tendsign

Anbudslämning

Eskilstuna Kommunfastigheter AB äger och förvaltar ”allmännyttans” lägenheter i Eskilstuna kommun. Dessutom förvaltas alla Eskilstuna kommuns fastigheter, det vill säga skolor, förskolor och kontor. Eskilstuna Kommunfastigheter AB äger dessutom industrilokaler.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB´s inköpsorganisation genomför ett stort antal upphandlingar varje år. Det rör sig om ramavtal, underhållsarbeten samt om- och nybyggnationer.

De inköpsregler som reglerar Kommunfastighets arbetssätt är baserade på LOU, Lag om offentlig upphandling (SFS 2007:1091). De vanligaste upphandlingsformerna är förenklat (under tröskelvärdet) förfarande och öppet (över tröskelvärdet) förfarande. Läs mer om LOU på Konkurrensverkets webbplats:

www.kkv.se

Hur lämnar man anbud?

Anbud lämnas och registreras i upphandlingsverktyget Visma Tendsign. Se länk ovan.

Utvärdering och tilldelning av kontrakt

Utvärdering av anbud utförs enligt utvärderingskriterier angivna i Administrativa Föreskrifter. Antaget anbud är antingen ”lägsta pris” eller ”förmånligaste pris”. Då anbudsutvärdering är klar skickas ett tilldelningsbeslut ut till samtliga anbudsgivare. Här redovisar Eskilstuna Kommunfastigheter AB sitt beslut. Tidigast tio dagar efter det att tilldelningsbeslut skickats, kan beställning/kontrakt skrivas.

Projekteringsanvisningar

Nedan redovisas projekteringsanvisningar som gäller för Eskilstuna Kommunfastigheter AB och Eskilstuna Kommun, där Eskilstuna Kommunfastigheter AB företräder Eskilstuna Kommun i byggprocessen. (Öppnas upp i nytt fönster som pdf:er.)

Instruktioner för drift och underhåll. Utgåva nr 3. (Gäller avtal som är skrivna efter 2018-03-31.)

Pärmrygg till drift- och underhållsinstruktion

Framsida till drift- och underhållsinstruktion

Projekteringsanvisningar allmän del, 2016-06-10

Projekteringsanvisning, Styr-, regler- och övervakningssystem, 2016-12-16

Projekteringsanvisning drift- och underhållsinstruktioner, 2016-12-05 (Gäller avtal skrivna före 2018-03-31)

Projekteringsanvisningar Bygg, 2016-06-10

Projekteringsanvisningar El, 2013-02-01

Projekteringsanvisningar Mark, 2013-02-01

Projekteringsanvisningar Märkning, 2018-01-10

Projekteringsanvisning Luftbehandling, 2017-03-01

Projekteringsanvisningar Värme och sanitet, 2016-12-14

Projekteringsanvisningar Energihushållning 2016-12-16

Projekteringsanvisningar CAD, 2017-09-07 (laddas ner som en zip-fil)

Ramavtal

Vår ramavtalsfolder finns tillgänglig via iBinder, för åtkomst skicka epost till oss här!

Gäller endast entreprenörer/leverantörer/konsulter som innehar avtal med Eskilstuna Kommunfastighet AB.

 

Ny instruktion för drift och underhåll

Se länkInstruktioner för drift och underhåll. Utgåva nr 3. Detta gäller avtal som är skrivna efter 2018-03-31.
 


Tack till er alla som var med på vår entreprenörsfrukost den 27 november. All information som presenterades på frukosten finns i länken: Entreprenorsfrukost powerpoint 2019-11-27