Är du entreprenör eller konsult?

Här kan du läsa om Eskilstuna Kommunfastigheters information angående anbudshandlingar, projekteringsanvisningar samt drift- och underhållsinstruktioner.

Aktuella upphandlingar

Eskilstuna Kommunfastigheter AB´s aktuella upphandlingar annonseras i upphandlingsverktyget Visma Tendsign. Här kan det kompletta förfrågningsunderlaget hämtas utan kostnad.

Se alla pågående upphandlingar

Upphandling av dessa projekt kommer att ske om erforderliga beslut avseende projektets genomförande fattas, och att tillgängliga ekonomiska ramar kan hållas. Förnyad konkurrensutsättning alternativt förenklad upphandling.

Visma Tendsign

Anbudslämning

Eskilstuna Kommunfastigheter AB äger och förvaltar ”allmännyttans” lägenheter i Eskilstuna kommun. Dessutom förvaltas alla Eskilstuna kommuns fastigheter, det vill säga skolor, förskolor och kontor. Eskilstuna Kommunfastigheter AB äger dessutom industrilokaler.

Eskilstuna Kommunfastigheter ABs inköpsorganisation genomför ett stort antal upphandlingar varje år. Det rör sig om ramavtal, underhållsarbeten samt om- och nybyggnationer.

De inköpsregler som reglerar Kommunfastighets arbetssätt är baserade på LOU, Lag om offentlig upphandling (SFS 2007:1091). De vanligaste upphandlingsformerna är förenklat (under tröskelvärdet) förfarande och öppet (över tröskelvärdet) förfarande. Läs mer om LOU på Konkurrensverkets webbplats:

www.kkv.se

Hur lämnar man anbud?

Anbud lämnas och registreras i upphandlingsverktyget Visma Tendsign. Se länk ovan.

Utvärdering och tilldelning av kontrakt

Utvärdering av anbud utförs enligt utvärderingskriterier angivna i Administrativa Föreskrifter. Antaget anbud är antingen ”lägsta pris” eller ”förmånligaste pris”. Då anbudsutvärdering är klar skickas ett tilldelningsbeslut ut till samtliga anbudsgivare. Här redovisar Eskilstuna Kommunfastigheter AB sitt beslut. Tidigast tio dagar efter det att tilldelningsbeslut skickats, kan beställning/kontrakt skrivas.

Projekteringsanvisningar

Nedan redovisas projekteringsanvisningar som gäller för Eskilstuna Kommunfastigheter AB och Eskilstuna Kommun, där Eskilstuna Kommunfastigheter AB företräder Eskilstuna Kommun i byggprocessen. (Öppnas upp i nytt fönster som pdf:er.)

Instruktioner för drift och underhåll. Utgåva nr 3. (Gäller avtal som är skrivna efter 2018-03-31.)

Pärmrygg till drift- och underhållsinstruktion

Framsida till drift- och underhållsinstruktion

Projekteringsanvisningar allmän del

Projekteringsanvisning, Styr-, regler- och övervakningssystem

Projekteringsanvisning drift- och underhållsinstruktioner (Gäller avtal skrivna före 2018-03-31)

Projekteringsanvisningar Bygg – Kommunala lokaler

Projekteringsanvisningar Bygg – Bostäder

Projekteringsanvisningar Elanläggningar

Projekteringsanvisningar Mark

Projekteringsanvisningar Märkning

Projekteringsanvisning Luftbehandling

Projekteringsanvisningar Energihushållning

Projekteringsanvisningar CAD (laddas ner som en zip-fil)

Projekteringsanvisningar solkraftanläggning

Projekteringsanvisningar brandlarm

Projekteringsanvisningar och tekniska krav rörinstallationer

Tekniska anvisningar för brandlarm

Ramavtal

Vår ramavtalsfolder finns tillgänglig via iBinder, för åtkomst skicka epost till oss här!

Gäller endast entreprenörer, leverantörer och konsulter som innehar avtal med Eskilstuna Kommunfastigheter AB.

 

Ny instruktion för drift och underhåll

Se länkInstruktioner för drift och underhåll. Utgåva nr 3. Detta gäller avtal som är skrivna efter 2018-03-31.
 


Tack till er alla som var med på vår digitala entreprenörsfrukost den 11 november. All information som presenterades på frukosten finns i länken: Entreprenörsfrukost Powerpoint 2020-11-11