Tre personer i bygghjälm och reflexväst på byggarbetsplats.