Skissbild på nytt bostadsområde med trähus i tre våningar. Ett hus har röd fasad och ett hus grön fasad med grönskande omgivning.

Skogstorp | Nya bostäder

Platsen mittemot Skogstorpsskolan vid Rosenforsvägen får nytt liv genom att Kfast bygger 86 nya hyresrätter. Husen byggs helt i trä fördelade på tre hus. Planerad inflyttning är hösten 2023.

Skogstorp är ett fint och familjekärt område, nära skog och natur, men också nära Eskilstuna centrum. Från centrum till Skogstorp tar det cirka tio minuter med bil. 

Eskilstuna kommun har påbörjat ett arbete med att utveckla Skogstorp. Det handlar om både bostäder, vård- och omsorgsboende, gruppboende och förskolor. 

Ett hållbart bostadsprojekt i trä med bergvärme och solceller

De 86 nya lägenheterna är Kfasts första flerbostadshus med både stomme och fasad i trä.

Hyreslägenheterna får även solceller och bergvärme. Detta leder till att bostadsprojektet i Skogstorp kommer ner till en lägre klimatpåverkan i byggprocessen och en låg energianvändning för framtida drift.

Här förverkligar Kfast också ambitionerna med batterilagring. Batterilagringen gör att energi kommer kunna fördelas mellan husen och energitoppar minskas.

Lägenhetsfördelning:

1:or – 14 stycken
2:or – 30 stycken
3:or – 18 stycken
4:or – 24 stycken

Arbete pågår

Byggnadsarbetet pågår från februari 2022 fram till hösten 2023.

Under oktober 2022 lyfts de färdigmonterade husmodulerna på plats. Det kommer därför ske många transporter till och från byggarbetsplatsen under oktober månad.

Byggnationsfasen i det här projektet är kortare jämfört med traditionellt platsbyggande eftersom husmodulerna levereras färdigmonterade. Samtliga moduler är kompletta med bjälklag, väggar, innertak och fast inredning vid leverans. Husmodulerna kommer från fabriken och lyfts direkt från lastbil med kran och monteras sektionsvis som ett gigantiskt lego innan taket läggs på. Därefter slutförs installationsarbeten, montering av balkonger och andra kompletterande åtgärder utförs på plats.